องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม

 

"วิ่งเพื่อพ่อ"ต่อต้านยาเสพติด
จังหวัดกำแพงเพชร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 
โทรศัพท์ 0 5570 5213 (วันและเวลาราชการ)

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

 

 

ประกาศ

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)

 

 

ประชาสัมพันธ์

 

 

     

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม

   
   

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง

อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 8

 

   
   
     
   
   
   
   

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม

     
   
   
   
   
   
   

Visitors: 14,032